Chỉnh hàm hô, cười hở lợi

PHẪU THUẬT HÀM HÔ MÓM

Phẫu thuật hàm hô, móm là các can thiệp trực tiếp vào xương hàm mặt nhằm thay đổi lại các bất thường …