Môi

TẠO MÔI TRÁI TIM, MÔI CHẺ

I. ĐỊNH NGHĨA TẠO MÔI TRÁI TIM, MÔI CHẺ Đây là 2 phương pháp phẫu thuật tương đối đơn giản. Môi trên là …

TẠO HÌNH MÔI TRÁI TIM

Tạo môi trái tim cũng được thực hiện tương tự phẫu thuật thu gọn môi tại Thẩm Mỹ Viện Bác Sĩ Minh, …

THU MỎNG MÔI DÀY

Đôi môi quá dày sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ tới tính thẩm mỹ trên khuôn mặt của bạn và làm cho …

CẮT MÔI

I. MỤC ĐÍCH CẮT MÔIBao gồm các dịch vụ: cắt môi trên và môi dưới dày thành mỏng, cắt môi dưới trái tim …