Nâng mũi cấu trúc hiện đại

CẮT CÁNH MŨI

I. MỤC ĐÍCH: – Thụ gọn cánh mũi ở những người có cánh mũi to, lỗ mũi rộng, làm cho lỗ mũi …